Golden Tikka Konviktská má vzhledem k vládnímu nařízení otevřeno jen na take away a rozvoz.